English Hrvatski

Rabati / popusti na cijene dnevnog najma

Kratki period najma (t ≤ 1 day), moguć rabat / popust (R) na količinu (n) bicikla:

 • Rabat na količinu (n) u kratkom najmu (Rkn):
  • 3 bicikla = 5%
  • 5 bicikala = 10%
  • 10 bicikala = 15%
 • * Konačna cijena se u ovom slučaju dobije pomoću slijedeće formule:
  • Konačna cijena = Cijena × ( 1- Rkn / 100 )

Duži period najma (t > 1 dan), moguć rabat / popust (R) na količinu (n) bicikla:

 • Rabat na količinu (n) u dužem najmu (Rdn):
  • 3 bicikla = 10%
  • 5 bicikala = 15%
  • 10 bicikala = 20%
 • * Konačna cijena se u ovom slučaju dobije pomoću slijedeće formule:
  • Konačna cijena = Cijena × ( 1- Rdn / 100 )